A/B Bøgehøj - Sandrækkerne


Godt at vide

Alle de praktiske informationer kan være svært at få med på en hjemmeside, men de spørgsmål der typisk spørges til af nye beboere er følgende:

Fremleje:

1. Andelshavere som ønsker at benytte muligheden for at fremleje hele eller dele af den tilladte 2 årige periode jf. vedtægt herom, skal altid søge bestyrelsen om tilladelse, inden en aftale om fremleje kan indgås. 

2. Kopi af lejeaftale skal altid sendes til administrator, således at der er et samlet overblik over fremlejede andele, herunder perioder.

3. Lejer en andelshaver ud til flere lejere i den tilladte 2 årige periode, skal bestyrelse og administrator altid orienteres, samt kopi af ny lejeaftale skal sendes til administrator. 

 

Ekstern venteliste:

Hvis du ønsker at blive skrevet op til en bolig, kan du kontakte administrator og oplyse navn, mail og tlf. Skriv til: mette@realadmin.dk

Det koster kr. 250 om året at være skrevet op på ventelisten. Foreningen har ikke på nuværende tidspunkt et krav om at sælgende andelshaver skal igennem ventelisten, så det er frivilligt hvem de sælger til.

 

Vedligeholdelse

Der henvises til vedtægternes § 9, der beskriver hvornår hhv. foreningen og andelshaver selv har vedligeholdelsen af arbejder i og uden for boligen. Følgende kan dog tilføjes:

Gulvvarme – Service, reparation og vedligeholdelse af guldvarmeanlæg er andelshavers egen udgift og forpligtigelse.

Gasfyr - Reparation og vedligeholdelse er andelshavers egen udgift og forpligtelse.

Gasfyr - Service på gasfyr sker på foranledning af foreningen og udgiften til dette betales via boligafgiften.

Belysning på skurene - Det er som udgangspunkt andelshaverens ansvar at der er lys. Foreningen indkøber pærer, som kan afhentes i foreningens teknikrum. Kontakt bestyrelsen hvis der formodes at være problemer udover en gået pære. Korrekte type pærer til skuret er: PH Eco Std. 42W.

Ved tvivl om vedligeholdelsesansvar kan man kontakte administrator.

Hvis foreningen har vedligeholdelsesansvaret, skal andelshaver kontakte administrator, som sammen med bestyrelsen skal sige god for bestilling af håndværkere på foreningens vegne. Ved akutte tilfælde skal andelshaver dog sørge for at afhjælpe problemet, så skaden ikke eskalerer.

 

Forsikring

Bygningsforsikringen ligger under "Dokumenter" på denne hjemmeside. Som hovedregel kan siges, at al løsøre i andelen skal være dækket af andelshavers egen forsikring. Det der ikke falder ud, hvis man vender huset på hovedet, går som hovedregel under bygningens forsikring. Sker der skade på bygningen, skal du kontakte bestyrelsen og sørge for at begrænse skaden.

 

Parkering

Vendepladsen er til for beredskabskøretøjer, og ikke privat parkering. Ej heller når man har gæster. Skulle der være fyldt op på parkeringspladserne er der fri parkering på hele Sandvejen.

 

Cykler

Cykler parkeres i egen gårdhave eller sættes i egen bås i bunkeren markeret med nr.

Der er tilhørende nøgle til bunkeren, som sælger skal overdrage til køber ved handel. Hvis overdragelse af nøgle ikke har fundet sted, ligger administrator inde med en til låns mhp kopiering. Det er på eget ansvar at opbevare objekter i bunkeren.Affald, papir, flasker og batterier

Husholdningsaffald afhentes for tiden onsdag hver uge.

Der er opstillet pap- og flaskecontainer på parkerings pladsen ved klubhuset på Sandvejen, som kan benyttes til dette formål.

Ellers er der 5 min. i bil til Roskilde Genbrugspladsen, KARA/NOVEREN, Vester Hedevej 32, 4000 Roskilde. Her kan man komme af med haveaffald samt Juletræer, og alt andet der ikke skal i vores skraldespand.TV signaler

Foreningen er tilsluttet Vindinge Antennelaug. Det er muligt at købe både TV og internet igennem VA. Det står dig dog frit for om du vælger at bruge andre udbydere istedet.

 

Procedure ved salg

Hvis man går med salgstanker, kan man altid høre administrator, hvordan det fungerer i den konkrete situation.

Som udgangspunkt foregår det i korte træk på følgende måde:

1. Bestilling af vurdering af andelen. Kontakt Mette fra Real Admin for yderligere information, og kontakt bestyrelsen for information om vurderingsmand, el- og VVS tjek.

2. Vurdering og faktura herfor sendes til administrator, som oplyser andelens maksimalpris til sælger.

3. Sælger finder en køber - enten selv eller ved hjælp af mægler.

4. Når køber er fundet, oplyses købers og sælgers navn, adresse, mail, tlf. nr., cpr-nr. til administrator samt bestyrelsen, samt skæringsdato og evt. særlige vilkår, der skal med i overdragelsesaftalen.

5. Administrator udfærdiger overdragelsesaftalen, og sender til digital underskrift via mail.

6. Der underskrives og handlen er endelig.